Преглед на файлове

Manpage: Added e-mail as bug reporting method.

tags/0.4.0
tastytea преди 10 месеца
родител
ревизия
2b506db59d
Signed by: tastytea <tastytea@tastytea.de> GPG Key ID: CFC39497F1B26E07
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      compilescript.1.adoc

+ 2
- 0
compilescript.1.adoc Целия файл

@@ -80,3 +80,5 @@ Cache:,`${XDG_CACHE_HOME}/compilescript/`
== REPORTING BUGS

Bugtracker: https://schlomp.space/tastytea/compilescript/issues

E-mail: tastytea@tastytea.de

Loading…
Отказ
Запис