Переглянути джерело

Added Gentoo installation suggestion.

tags/0.4.0
tastytea 11 місяці тому
джерело
коміт
7c13f23d3c
Підписано: tastytea <tastytea@tastytea.de> Ідентифікатор GPG ключа: CFC39497F1B26E07
1 змінених файлів з 5 додано та 0 видалено
  1. +5
    -0
      README.md

+ 5
- 0
README.md Переглянути файл

@@ -42,6 +42,11 @@ cache_dir = "/home/user/.cache/compilescript";

## Install

### Gentoo

Gentoo ebuilds are available via my
[repository](https://schlomp.space/tastytea/overlay).

### From source

#### Dependencies

Завантаження…
Відмінити
Зберегти