Pārlūkot izejas kodu

Reordered things to make it more pleasant to the brain.

tags/0.4.0
tastytea pirms 11 mēnešiem
vecāks
revīzija
e662b73918
Parakstījis: tastytea <tastytea@tastytea.de> GPG atslēgas ID: CFC39497F1B26E07
1 mainītis faili ar 4 papildinājumiem un 4 dzēšanām
  1. +4
    -4
      src/main.cpp

+ 4
- 4
src/main.cpp Parādīt failu

@@ -22,10 +22,10 @@
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <libconfig.h++>
#include <basedir.h>
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>
#include <libconfig.h++>
#include <basedir.h>
#include "xdgcfg.hpp"
#include "version.hpp"

@@ -34,7 +34,6 @@
#else
namespace fs = std::experimental::filesystem;
#endif
using std::cout;
using std::cerr;
using std::endl;

@@ -102,7 +101,7 @@ int main(int argc, char *argv[])
if (out.is_open())
{
string buf;
std::getline(in, buf);
std::getline(in, buf); // Shebang
std::getline(in, buf);
if (buf.substr(0, 16).compare("//compilescript:") == 0)
{
@@ -141,5 +140,6 @@ int main(int argc, char *argv[])
cerr << "usage: " << argv[0] << " file [arguments]\n";
std::exit(1);
}

return 0;
}

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt