Bläddra i källkod

Corrected height calculation, floored log2-output explicitly.

tags/0.3.3
tastytea 1 år sedan
förälder
incheckning
0425ee3fec
Signerad av: tastytea <tastytea@tastytea.de> GPG-nyckel ID: CFC39497F1B26E07
3 ändrade filer med 6 tillägg och 5 borttagningar
 1. +1
  -1
    CMakeLists.txt
 2. +2
  -2
    src/checks.cpp
 3. +3
  -2
    src/identiconpp.cpp

+ 1
- 1
CMakeLists.txt Visa fil

@@ -1,6 +1,6 @@
cmake_minimum_required (VERSION 3.2)
project(identiconpp
VERSION 0.3.2
VERSION 0.3.3
LANGUAGES CXX
)+ 2
- 2
src/checks.cpp Visa fil

@@ -42,14 +42,14 @@ void Identiconpp::check_entropy(const string &digest, algorithm type)
// We need bits for each field in half of the columns, +1 column if
// they are uneven. Then we need enough bits to pick a color.
entropy_required = (_columns / 2 + _columns % 2) * _rows
+ std::log2(_foreground.size()) + 1;
+ std::floor(std::log2(_foreground.size())) + 1;
break;
}
case algorithm::ltr_asymmetric:
{
entropy_provided = digest.length() * 4;
entropy_required = _columns * _rows
+ std::log2(_foreground.size()) + 1;
+ std::floor(std::log2(_foreground.size())) + 1;
break;
}
case algorithm::sigil:


+ 3
- 2
src/identiconpp.cpp Visa fil

@@ -46,7 +46,8 @@ Magick::Image Identiconpp::generate(const string &digest, const uint16_t width)
ttdebug << "Using digest: " << digest << '\n';
check_entropy(digest, _type);
const uint16_t imgwidth = width - _padding[0] * 2;
const uint16_t imgheight = imgwidth / _columns * _rows;
const uint16_t imgheight =
std::round(static_cast<float>(imgwidth) / _columns * _rows);
ttdebug << "width: " << std::to_string(imgwidth + _padding[0] * 2)
<< ", height: " << std::to_string(imgheight + _padding[1] * 2)
<< "\n";
@@ -101,7 +102,7 @@ Magick::Color Identiconpp::get_color(const uint16_t firstbit,
const string &digest)
{
// Number of bits to use
const uint16_t colorbits = std::log2(_foreground.size()) + 1;
const uint16_t colorbits = std::floor(std::log2(_foreground.size())) + 1;

// Extract approximation
std::stringstream ss;


Laddar…
Avbryt
Spara