Преглед изворни кода

Added include dir for BUILD_INTERFACE.

tags/0.7.0
tastytea пре 9 месеци
родитељ
комит
b1e25041d9
Signed by: tastytea <tastytea@tastytea.de> GPG Key ID: CFC39497F1B26E07
1 измењених фајлова са 3 додато и 1 уклоњено
  1. +3
    -1
      src/CMakeLists.txt

+ 3
- 1
src/CMakeLists.txt Прегледај датотеку

@@ -13,7 +13,9 @@ set_target_properties(${PROJECT_NAME} PROPERTIES
SOVERSION ${${PROJECT_NAME}_VERSION_MAJOR})

target_include_directories(${PROJECT_NAME}
PUBLIC "$<INSTALL_INTERFACE:${CMAKE_INSTALL_INCLUDEDIR}>")
PUBLIC
"$<BUILD_INTERFACE:${PROJECT_SOURCE_DIR}/include>"
"$<INSTALL_INTERFACE:${CMAKE_INSTALL_INCLUDEDIR}>")

target_link_libraries(${PROJECT_NAME} PUBLIC PkgConfig::Magick++)Loading…
Откажи
Сачувај