Selaa lähdekoodia

C-interface: Added example

tags/0.4.0
tastytea 11 kuukautta sitten
vanhempi
commit
cef436faf5
Allekirjoittanut: tastytea <tastytea@tastytea.de> GPG Key ID: CFC39497F1B26E07
1 muutettua tiedostoa jossa 104 lisäystä ja 0 poistoa
  1. +104
    -0
      example.c

+ 104
- 0
example.c Näytä tiedosto

@@ -0,0 +1,104 @@
/* This file is part of identiconpp.
* Public Domain / CC-0
*
* Compile with gcc --std=c99 $(pkg-config --cflags --libs MagickWand) \
* $(pkg-config --cflags --libs openssl) -lidenticonpp
*/

#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "identiconpp_c.h"
#include <MagickWand/MagickWand.h>
#include <openssl/evp.h>
#include <openssl/bio.h>

char *b64decode(char *input, int length)
{
BIO *b64, *bmem;

char *buffer = (char *)malloc(length);
memset(buffer, 0, length);

b64 = BIO_new(BIO_f_base64());
BIO_set_flags(b64, BIO_FLAGS_BASE64_NO_NL);
bmem = BIO_new_mem_buf(input, length);
bmem = BIO_push(b64, bmem);

BIO_read(bmem, buffer, length);

BIO_free_all(bmem);

return buffer;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
char digest[65] = "973dfe463ec85785f5f95af5ba3906ee"
"db2d931c24e69824a89ea65dba4e813b";
const char colors[6][9] =
{
"800000ff",
"008000ff",
"000080ff",
"808000ff",
"008080ff",
"800080ff"
};

if (argc > 1)
{
strncpy(digest, argv[1], 64);
}

MagickWand *mw = NULL;
MagickWandGenesis();
mw = NewMagickWand();

{
const uint8_t padding[2] = { 20, 20 };
identiconpp_setup(4, 4, identiconpp_ltr_symmetric,
"ffffffff", colors, 6, padding);
uint64_t len = identiconpp_generate("png", digest, 200);
char base64[len];
strcpy(base64, identiconpp_base64());
MagickReadImageBlob(mw, b64decode(base64, len), len);
MagickWriteImage(mw, "identicon1.png");
}

{
const uint8_t padding[2] = { 0, 0 };
identiconpp_setup(5, 5, identiconpp_sigil,
"00000080", colors, 6, padding);
uint64_t len = identiconpp_generate("png", digest, 200);
char base64[len];
strcpy(base64, identiconpp_base64());
MagickReadImageBlob(mw, b64decode(base64, len), len);
MagickWriteImage(mw, "identicon2.png");
}

{
const uint8_t padding[2] = { 0, 0 };
identiconpp_setup(5, 5, identiconpp_ltr_asymmetric,
"000000ff", colors, 6, padding);
uint64_t len = identiconpp_generate("png", digest, 200);
char base64[len];
strcpy(base64, identiconpp_base64());
MagickReadImageBlob(mw, b64decode(base64, len), len);
MagickWriteImage(mw, "identicon3.png");
}

{
const uint8_t padding[2] = { 10, 10 };
identiconpp_setup(6, 4, identiconpp_ltr_symmetric,
"000000c0", colors, 6, padding);
uint64_t len = identiconpp_generate("png", digest, 200);
char base64[len];
strcpy(base64, identiconpp_base64());
MagickReadImageBlob(mw, b64decode(base64, len), len);
MagickWriteImage(mw, "identicon4.png");
}

DestroyMagickWand(mw);
MagickWandTerminus();
}

Loading…
Peruuta
Tallenna