May 27, 2020 - June 3, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 5 revizí do master a 5 revizí do všech větví. Na master, 26 soubory se změnily a bylo zde 0 přidání a 544 odebrání.