Переглянути джерело

Masked games-strategy/widelands for removal.

master
tastytea 6 місяці тому
джерело
коміт
18ccc61578
Підписано: tastytea <tastytea@tastytea.de> Ідентифікатор GPG ключа: CFC39497F1B26E07
1 змінених файлів з 4 додано та 0 видалено
  1. 4
    0
      profiles/package.mask

+ 4
- 0
profiles/package.mask Переглянути файл

@@ -1,3 +1,7 @@
1 1
 # Masked for removal on 2018-02-05.
2 2
 # Use net-im/spectrum2 from the official Gentoo instead.
3 3
 net-im/spectrum
4
+
5
+# Masked for removal on 2018-02-07.
6
+# I don't use it anymore. It is still available from the overlay "seden".
7
+games-strategy/widelands

Завантаження…
Відмінити
Зберегти