Whyblocked reminds you why you blocked someone.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

4 wiersze
85 B

  1. [submodule "xdgcfg"]
  2. path = xdgcfg
  3. url = https://schlomp.space/tastytea/xdgcfg.git