Whyblocked reminds you why you blocked someone.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 lines
144B

  1. #ifndef VERSION_HPP
  2. #define VERSION_HPP
  3. namespace global
  4. {
  5. static constexpr char version[] = "@PROJECT_VERSION@";
  6. }
  7. #endif // VERSION_HPP