Whyblocked reminds you why you blocked someone.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
tastytea 3ed5d3ce0d
Set to blocked by default if account is added via drag & drop.
1 rok temu
..
qt Set to blocked by default if account is added via drag & drop. 1 rok temu
version.hpp.in initial commit 1 rok temu
whyblocked.cpp Let the Database-class handle the data. 1 rok temu
whyblocked.hpp Let the Database-class handle the data. 1 rok temu
xdgcfg.cpp Implemented saving and loading settings 1 rok temu
xdgcfg.hpp Implemented saving and loading settings 1 rok temu